We live for His presence

One Heart Church

Vi är en kyrka i Stockholm som lever för Guds närvaro, och vi älskar att se människor hitta sin sanna identitet i Jesus, vem vi är i Honom och vem Han är i oss. Vår passion är tillbedjan, gemenskap, evangelisation och att leva ett övernaturligt liv. Vi drömmer om att se Hans kärlek få möta och förvandla människors liv, se Hans rike utbredas var vi än är, och se Hans vilja ske på jorden så som himlen.

Gudsnärvaro

Vi vill vara en församling där vi sätter mötet med Gud i centrum, inbjuder Honom och i Hans närvaro förvandlas till allt större Kristuslikhet. Vi tror det sker när vi är lyhörda för den Helige Ande, låter oss ledas och hjälpas av Honom i allt vi gör.

Tillbedjan

Vi vill tillbe Jesus som ett hjärta och en själ. Bibeln uppmanar oss att prioritera tid i bön och lovsång. Gud vill att vi i allt vi gör och är, uttrycker hur mycket vi älskar Honom. När vi fokuserar på Gud, så möter, förvandlar och styrker Han oss. Tillbedjan är att vända sig till Gud, att berätta om Gud, och vi gör det för Hans skull, för att han är värdig!

Gemenskap

Vi vill bygga en trygg gemenskap som präglas av tillhörighet, där vi är älskade och sedda för de vi är och det Gud skapat oss till. Vi vill vara en familj som genomsyras av glädje, frihet och uppmuntran, men också av ansvar och överlåtelse.

Mission

Vi vill leva i kyrkans missionsuppdrag att nå ut med de goda nyheterna, om att Jesus är hela världens frälsare. Vi tror att Gud vill verka genom oss och vi söker därför ständigt nya vägar att leva ut detta i vår vardag.

Övernaturligt liv

Vi vill att det övernaturliga ska vara en naturlig del av våra liv. Genom bönen för vi en ständig dialog med Gud som vi gärna delar med vår omgivning. När Jesus gick på jorden utförde Han mirakler och botade sjuka. Därför ber också vi för människor och förväntar oss att Gud helar och upprättar. Vi tror att detta är möjligt genom att vi tar emot Guds kärlek så att det får flöda över i oss och till andra.

Kim & Maria Sjögren

Maria Sjögren är tillsammans med hennes man Kim ledande pastor i One Heart Church. Marias personliga historia med Jesus började tidigt och hon har sedan dess rest till över 30 länder, predikat de goda nyheterna och gjort volontärarbete. Efter flera år av missionsresor, pastoral tjänst och senare tre år på bibelskola i Norra Kalifornien, påmindes hon om kallelsen hem till Stockholm som hon haft många år tillbaka.

Tillsammans med Kim längtar de efter att få se Kristi kropp resa sig och ta sin plats. De vill se troende bli rotade i närheten med Jesus och bli aktiverade i den Helige Andes gåvor.

Trots att One Heart Church såg sin första dag i slutet av 2014 så började det redan långt innan, med en genuin längtan i mångas hjärta efter mer av Gud och att se Hans rike växa. Vi ser på församlingen som ett av flera verktyg i det stora Gud kommer att göra i Sverige och i Europa.