One Heart riktlinjer pga. Covid-19

Senast uppdaterad 2 april 14:20

Allmänt:

Med anledning av uppmärksamheten kring viruset Corona (Covid-19) och dess spridning följer här våra riktlinjer hur vi hanterar situationen.

Observera att dessa riktlinjer ändras snabbt ifall riskläget förändras. Det är viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter. Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, risknivå samt följa spridningen. Källor vi rekommenderar att du regelbundet uppdaterar dig från:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19/

1177 – Vårdguiden
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation
https://www.krisinformation.se

Söndagsgudstjänster:

Folkhälsomyndigheten och regeringen tillåter inte folksamlingar över 50 personer och uppmanar till att se över alla typer av samlingar. Vi har i One Heart Church beslutat att på grund av smittorisken enbart ha söndagsgudstjänster online. Detta gäller tills ny information ges. Vi kommer att sända live på Facebook under vanlig gudstjänsttid.

Att fira nattvard är viktigt för oss som församling och speciellt i situationen vi befinner oss i. Vi uppmuntrar församlingsmedlemmar till brödsbrytelse i sitt hushåll och i sitt personliga andaktsliv. 

Andra samlingar:

Annan församlingsverksamhet (In the Gap, Treasurehunt, Heart Groups) fortlöper än så länge som vanligt fast i enlighet med nya försiktighetsåtgärder. 

Vi utgår från att alla som varit i kontakt med smittade personer eller själv varit utomlands under de senaste 14 dagarna, stannar hemma från offentliga platser. Det gäller även om du har förkylningssymptom eller nyligen varit sjuk.  Detta är viktigt! Vi har människor i vår gemenskap och i samhället som är i riskgruppen så vi ber dig att vänligen respektera detta! 

Under alla våra offentliga samlingar ser vi till att hålla handhygien på hög nivå genom att tvätta händerna noggrant och vid tillgång använda handsprit. Vi har instruerat team och ledare att inte ta varandra eller deltagare i olika samlingar i hand. Vi kommer inte servera fika. 

Vi ser konstant över all vår verksamhet för att se vilka åtgärder som krävs och vilka befintliga rutiner vi behöver justera.

…och till sist:

Det som sker är allvarligt men det finns ingen anledning till panik eller fruktan. Detta är en stund då vi som troende får lysa med hopp, glädje och framförallt frid. Samma Gud som helar sjukdomar än idag har möjlighet, och kommer att ta kål på detta virus.

Låt oss vända detta till någonting gott. Passa på och önska din släkting, din vän, din granne, Guds frid!