One Heart riktlinjer pga. Covid-19

Senast uppdaterad 15 augusti 10:45

Allmänt

Med anledning av uppmärksamheten kring viruset Corona (Covid-19) och dess spridning följer här våra riktlinjer hur vi hanterar situationen.

Söndagsgudstjänster

Folkhälsomyndigheten och regeringen uppmanar till att se över alla typer av samlingar. Från och med 15 augusti 2021 kommer vi anordna gudstjänst med 70 angivna sittplatser. Registrering krävs inte i dagsläget! 

Vi kommer även sända våra gudstjänster online via vår youtube-kanal och Facebook.   

Andra samlingar

Annan församlingsverksamhet (In the Gap, Treasurehunt, Heart Groups) fortlöper än så länge som vanligt fast i enlighet med nya försiktighetsåtgärder.

Vi ser konstant över all vår verksamhet för att se vilka åtgärder som krävs och vilka befintliga rutiner vi behöver justera.

…och kom ihåg

Det som sker är allvarligt men det finns ingen anledning till panik eller fruktan. Detta är en stund då vi som troende får lysa med hopp, glädje och framförallt frid. Samma Gud som helar sjukdomar än idag har möjlighet, och kommer att ta kål på detta virus.

Låt oss vända detta till någonting gott. Passa på och önska din släkting, din vän, din granne, Guds frid!

…och till sist

Observera att dessa riktlinjer ändras snabbt ifall riskläget förändras. Det är viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter. Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, risknivå samt följa spridningen. Källor vi rekommenderar att du regelbundet uppdaterar dig från:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19/

1177 – Vårdguiden
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation
https://www.krisinformation.se