Våra åtgärder gällande covid-19 samt information om sommargudsjänster:

We love His presence
to know His heart &
to become like Him